Loading Player...

سَفَلالْ إمْبَلْ أمَلْ ومَسْئيتْ

12013/05/15

 

گ = G  چ = Ch  ظ = صzs

سَفْلَناها أرِتْرِيا, مِدْرا وبَحرا مَحلَفيتْ

سَفْلَناهُوأدْبِرا وُقُّولْ, وأگبُويُو مَلَواليتْ

سَفْلَناهُو محازاتا, مايْ زَرا ومَجَرْبَبيتْ

سَفْلَناهُو لَمِدْرا, گادْمُوتاتْ ولَرَوَريتْ

إبْ دَمْ تَحَمْرَگتْ, نَدْافْ عَلَتْ وظريتْ

 

5

موتَوْو ديبا شَهَدا, تَبَعَتْ لِگبا وأنْسايتْ

هَبْنا ديبا شَهَدا, إناسْ هَبْنا ديبا وإسّيتْ

هَبْنا ديبا شَباباتْ, دَنَگِلْ هَبْنا ووَرَازيتْ

هَبْنا ديبا حَراساتْ, مَرْعي هَبْنا وعَمَسيتْ

هَبْنا ديبا عَبَیْ, گَنَدِبْ هَبْنا ديبا وأجَنيتْ

10

لِشْهِدْ إگْلُومْ أقْبِرُومْ, گُرُوبْ كََفَنْ ألَبو بَلَلّيتْ

تِشْهِدْ إگْلُومْ أمْحَرا, عِمِّرْ حَدْگوْ وفَريتْ

تِشْهِدْ إگْلُومْ أرِتْرِيا, حَرَرَوا إمْبَلْ سَداييتْ

تِشْهِدْ إگْلُومْ مَنْديرَتا, سِقَلِتْ هَلّيتْ وكريتْ

لِشْهِدْ إگْلُومْ يَتايِمومْ, حَكورْحَدْگَوْ وماييتْ

15

إگِلْ بِكايُومْ إيْ أقْبَلْنا, وإگِلْ نِسْنى منْ إكّيتْ

إيْ لأتّالى تالينا, وأمْرَريا ديبنا منْ قََداميتْ

حَافْنَيا مِنْ رِماچْ, وعَظْبَبَيا ديبْنا مِنْ عِظِيتْ

إيْ حُوهُو لَلِتّالى, أبايْ لأتحالى أكُويْ مَتاليتْ

وإي مُولادُو لَلِتْمُولدْ, هِدِگْ بتِّك ومَهدَگِيتْ

20

وإيْ مَكايْدُو لَكايِيدْ, قََرَدْ إيْ لتمِمْ وگاريتْ

وإبْ إيْ نِسّالُو لَلِتّهاگى, رأيْ ألَبُو وسِمّعِيتْ

نِسالْ أمُّو لَقَبِبْ, عَوتى إي رَكِبْ ورادئيتْ

حِلُّولْ إبْ حِلِمْ لِتَّهاگى, وقادِرْ إبْ مَرْئيتْ

بُقوعْ إبْ نُوسُو ودِّى, وحَوانْ إبْ مَلَّهيتْ

25

حَوانْ إبْ أفْ لأساقِرْ, وبُقُوعْ  إبْ مَواديتْ

عاداتْ بادا, ونَسَسِّلْ گَبَأ شَنَكِيتْ

أدّامْ كافلا فِنْگى, رفقا وعَرَكيتْ

عَركي إگلْ دَولتْ, ورفيق إگلْ مَسانيتْ

رفيق رفيق تُو, مَباطِرْ ألَبُو ومگاسيتْ

30

هِگْيا لعَلْ ألبُو رفيق, وهِگْيا مَتاحيتْ

هِگْيا حَرسْتاىْ ألبُو, وهِگْيا بَعَلْ طَليتْ

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا,هِگْيا سَبْ أدْبِرْ عاليتْ

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, طِلْبتْ إي كُونْ وفِتِيتْ

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, رِتِّعِتْ إي كُونْ وحَريتْ

35

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, أمَلْ أبْتَكَونا ومَسْئيتْ

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, عَدْ كََلأوَّنّا وهَگَگييتْ

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, وبِعِدْ طِرْطَت مَرعِيتْ

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, بِلين ألبُو وتِگرايتْ

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, ساهو ألبُو وعفريتْ

40

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, كُوناما ألبُو وإيليتْ

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, نارا ألبُو وبَداويتْ

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, زبيدْ ألَبُو زيمتاييتْ

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, إمْبَلْ بَرِجْ وسِسِّعيتْ

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, تِرْجمانْ ألَبُو وظٌوظيتْ

45

حاريتْ تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, گلْ أزى ألَبا وگلْ 

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, مِگِبْ إي كُونْ وفيرْدايِتْ

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, جَبرْ ألَبا هِگْيا حَوانيتْ

تِگْرِنْيا تِگْرِنْيا, قُبُولْ ألَبا هِگْيا كَوَنيتْ

50

hanan salah  pen

Week news arkokabay2

arkokabay 20140227

forto 2013 1